top of page

Můj přístup

   Moje metoda je založena na  study   lidské individuality: ve vzdělávání,  pracovní činnost

Uvádět do povědomí problémy mezilidských a sociálních vztahů.

Specifying  a highlighting  akcenty ve strategii a taktice sebezdokonalování, vzdělávání, managementu atd.

Dále zvažuji indikace předispozice k určitým onemocněním.

Předvídání možných událostí v životě.
 

    Proces interakce se zákazníkem:

1. Seznámení - klient se představí, vypráví o sobě.

2. Označení problému   se kterým se obrací na astrologa / astropsychologa.  

3. Sestaven natální karta  a astroportrétu klienta.

4. Odpověď na otázku zájmu

5.  Doporučení.

bottom of page