top of page

"Kurz obnovy osobních zdrojů"

  • 2účastníci
Každý, kdo dokončil všechny úkoly programu, obdrží odznak.

O nás

Během absolvování kurzu se naučíte uvědomovat a určovat své vlastní touhy a potřeby, stanovíte si cesty k dosažení svých cílů, zapracujete na svém sebehodnocení, ucítíte své silné stránky a zbavíte se omezení, a také se naučíte ocenit sami sebe nezávisle na vnějších hodnoceních. Naučíte se ovlivňovat průběh svého života, což znamená aktivní ovlivňování událostí a situací kolem sebe s cílem dosáhnout požadovaných výsledků. To může znamenat zavedení nových návyků, změnu způsobu myšlení, stanovení konkrétních cílů a strategií. Hlavním cílem tohoto zážitku není pouze obohacení znalostmi, ale jejich praktické využití v reálném životě k dosažení konkrétních výsledků. Je důležité nejen znát, ale i umět používat tyto znalosti k dosažení stanovených cílů a řešení životních problémů. Prozkoumáme důvody neúspěchů a chyb, se kterými jste se setkali v minulosti, což vám pomůže vyhnout se podobným situacím v budoucnosti a přijímat lepší rozhodnutí na základě vlastních zkušeností. Také to znamená překonání vnitřních omezení - je to proces osobního rozvoje, zaměřený na překonání vnitřních bariér a překážek, které nám brání v plném využití našeho potenciálu. To může zahrnovat práci se strachy, nedostatky nebo nízkým sebehodnocením, abychom se stali sebevědomějšími a úspěšnějšími ve svých činech.

Instruktoři

Cena

500,00 Kč

Sdílet

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page