top of page

Астропсихологія - нова галузь езотеричної науки, що поєднує в собі астрологію і психологію, які у своїй єдності дозволяють індивіду досягти поставлених життєвих цілей.
Астропсихологія створює для людини природне середовище, що розширює свідомість і дозволяє досягти, насправді — космічної перспективи.
Завдяки цій науці ми розглядаємо самих себе як частину великого цілого, космічні закони відповідно до принципу аналогії працюють як у Макрокосмі (в зовнішньому для нас світі), так і в мікрокосмі (у внутрішньому світі людини).
У сучасному світі всюди говорять про холістичне підхід, про екологічний взаємозв'язок, про взаємозалежність природи, людини та космосу.
Усі соціальні інститути своїми проблемами та тенденціями вказують на це.

Вивчаючи древні міфи і легенди, біблійні вчення, великий вчений,  Карл Юнг став основоположником понять Архетипів особистості, Особистого та Колективного Несвідомого.

Астрологи з успіхом використовують його вчення у своїй практиці.
Ми відчуваємо і бачимо картину світу, в якій все пов'язано з усім, кожен з нас - частка у величезній мережі Космосу, що охоплює собою все...
Ми змушені визнати, що кожна частка, включаючи людину - органічна частина Макрокосму, що володіє свідомістю і життям.

Руки.JPG
bottom of page