top of page

С О Н Ц Е           

Сонце.jpeg

Сонце - це найяскравіша зірка нашої Галактики (Чумацький шлях) ​

В астропсихології Сонце пов'язане з духовним світом людини, її вірою, мріями, цілями, баченням майбутнього. Залежно від того де стоїть Сонце в натальній карті і які планети його аспектують ми бачимо світло призначення людини на Землі.

Там де Сонце – там наше сьогодення та майбутнє.

​ Цикл - 1 рік.

М І С Я  Ц Ь

Місяць.jpg

Місяць в астропсихології співвідноситься з нашими умовними рефлексами, особистими та колективними цінностями (суспільна мораль і моральність), особистим несвідомим, інстинктами, задатками, навичками та вміннями, тобто нашим ресурсом.

З особистого досвіду в людині формуються бажання, потреби, борг і тактичні цілі.

Цикл – 29,5 діб.

 Меркурій        

Мерку́рій — найближча до Сонця планета.

Названа на честь давньоримського бога торгівлі — Меркурія, оскільки вона рухається небом швидше за інші планети.

Цикл складає всього 88 земних діб - найкоротший серед усіх планет Сонячної системи.

Меркурій  відповідає за  наші вчинки, поведінку та поведінкові реакції,

пізнавальний інтерес, практичний досвід.Відповідає за наші  моделі поведінки, типи та швидкість реакцій, особисті та соціальні ролі, за розподіл зусиль і часу. Вміння у потоці подій обирати свій шлях.

У Р А Н                    ♅

Уран.jpg

Уран – це сьома планета від Сонця, що належить до групи газових гігантів. Свою назву вона одержала на честь грецького бога неба Урана. 

Астрологія  за допомогою аспектів Урану, Нептуна, Венери, Плутона та Прозерпіни дає визначення стійкості процесів, що відбуваються на АЕС.

А також діяльність людей у ​​космічній галузі.

Уран - соціальна планета - символ того, які соціальні ролі ми виконуємо в житті, до них належать різні види діяльності та професії.

Це ролі безособистісного характеру та побудовані на правах та обов'язках людини у тій чи іншій сфері діяльності.

Цикл – 84 роки.

Аспекти Меркурія та Урана в натальній карті символізують нашу інтуїцію, а також поведінкові задатки людини.

В Е Н Е Р А               

Венера.jpeg

 Венера-друга за віддаленістю від Сонця і шоста за розміром планета Сонячної системи, названа на честь давньоримської богині кохання Венери - в римської міфології богиня краси, плотської любові, бажання, родючості та процвітання.

По ряду характеристик - наприклад, за масою і розмірами - Венера має схожість з  Землею.

Венера в астрології /астропсихології символізує індивідуальність людини, її гармонію та щастя, вона відповідає за свідомість людини, спирається на мислення.

Венера символізує виведення у свідомість несвідомих процесів (аспекти Місяця, Нептуна)

 Щастя людини або її тривожність залежать від того, як вона думає, про що вона думає. 

Цикл – 225 днів.

 

Н Е П Т У Н           

Нептун.jpeg

Восьма від Сонця планета Сонячної системи.

Дата відкриття Нептуна.- 23 вересня 1846р.

 В римськії міфології Нептун — бог моря і відповідає грецькому богу - Посейдону

В астропсихології Нептун найвища октава Венери та Місяця.

Це соціальна планета, яка відповідає за колективну ідеологію, віру, оккультні науки, за наші сни, музичність. 

Цикл 165 по 14 років в одному знаку зодіаку.

Венера та Нептун у натальній карті символізують мислення.

К. Г. Юнг визначав мислення як одну з психологічних функцій, здатну перетворити   наші   уявлення в понятійний зв'язок, процес, в результаті якого елементи свідомості стають ясними і виразними, усвідомлення нами того, як ми сприймаємо світ.

Це здатність людини міркувати, відображаючи об'єктивну реальність в уявленнях, судженнях, поняттях, це процес пізнавальної діяльності індивіда.

Два різні підходи до пізнання себе і світу, породили конфлікт, науки і релігії, що включає суть і сенс, Страху перед Непізнаним і  логікою Творця, який одного разу піде в небуття.

Станеться це, коли людство вийде за межі  Сонячної системи.

М А Р С                 

MARS

Четверта  за віддаленістю від Сонця і сьома за розміром планета Сонячної системи.

Названа на честь Марса - древньоримського бога війни, що відповідає древньогрецькому Аресу.

В астропсихології Марс  керує  нашими почуттями, ставленням до предметів, об'єктів,   формує індивідуальний емоційний фон.

 

Цикл - 2 роки.

П Л У Т О Н              ♇

Плутон.jpeg

Плутон  - найбільша відома карликова планета Сонячної системи, транснептуновий об'єкт

Цикл – 248 років

Марс і Плутон відображають наш емоційний функціональний стан - це область психіки, яка відображає стимули внутрішньої та зовнішньої реальності в даний момент часу і наповнює змістом наші реакції, забезпечує їх точність та своєчасність. Ці реакції ми розуміємо як емоції та почуття.

Завдяки почуттям та емоціям ми реагуємо своєчасно. Коли емоційно нас не зачіпає нічого – ми у медитації. Почуття та емоції є наслідком впливу на нас зараз.

 

Основне завдання емоційного функціонального стану - включити реакцію на стимул, що виник, і наповнити змістом дії. Почуття та емоційні реакції наповнюють змістом дії людини. Якості, що характеризують кожну конкретну емоційну реакцію, можуть поєднуватися по-різному, що створює багатоликі форми їх вираження.

П Р О З Е Р П І Н А
 

Астероїд головного поясу, що належить до світлого спектрального класу S. Він був відкритий 5 травня 1853 року німецьким астрономом Робертом Лютером у Дюссельдорфській обсерваторії та названий на честь Прозерпіни, давньоримської богині підземного царства, дочки Юпітера та Цере.

Прозерпиною в астрології називають трансплутонову планету. Тобто таку планету, яка знаходиться за орбітою Плутона і поки що не відкрита. Тому в астрологів існують деякі різнобачення в періодах її обертання. Вважається, що вона рухається довкола Сонця зі швидкістю від 500 до 700 земних років за один оборот.

Прозерпіна пов'язана з нашою симпатичною системою.

Симпатична система – система колективна, рушійний механізм. participation mystique.

Існує зв'язок спинномозкової системи та симпатичної, іншими словами, зв'язок тіла та несвідомого, коли тіло отримує відпочинок і людина спить, починає працювати несвідоме (колективне / особисте).

Прозерпіна -   колективна  планета.

Вона  має вплив на формування цілих поколінь людей.

Одними з головних її впливів є здатність проникати в глиб речей, деталізувати та аналізувати події.

 Під її впливом  події несуть, як правило, незворотний характер, сприяють глибинній зміні психіки та світогляду людей.

 

Ю П І Т Е Р           ♃

Юпітер.jpeg

Юпітер у натальній карті відповідає за роботу системи сприйняття.

Основне завдання – оцінка та вираження думки, забезпечення комунікацій, оцінка внутрішніх та зовнішніх процесів.

Проводиться ця оцінка за допомогою органів відчуття.

Цикл -12 років

С А Т У Р Н            ♄

Сатурн.jpg

Сатурн -  є шостою за віддаленістю від Сонця планетою і другою за величиною в Сонячній системі  після Юпітера. 

Цикл – 29,5 років.

Оточений яскравими красивими кільцями Сатурн - називають "перлиною Сонячної системи"

Сатурн в астропсихології відповідає за якість життя людини та умови її буття.  У житті маємо безліч ситуацій, у яких необхідно еволюціонувати, переходити на новий якісний рівень у відносинах.

Фізичний стан людини визначає якість її еволюції.

 

Відсутність гнучкості, фізичної сили,  фізичних навичок не дають проявитись її позитивним сторонам.

 

bottom of page