top of page

Astropsychologie je nový obor esoterické vědy, který spojuje astrologii a psychologii, které ve své jednotě umožňují jednotlivci dosáhnout svých životních cílů.
Astropsychologie vytváří pro člověka přirozené prostředí, které rozšiřuje vědomí a umožňuje mu dosáhnout ve skutečnosti kosmické perspektivy.
Díky této vědě se považujeme za částici velkého celku, kosmické zákony v souladu s principem analogie fungují jak v makrokosmu (ve světě nám vně
jší), tak v mikrokosmu (ve vnitřním světě muž).
V moderním světě se všude mluví o holistickém přístupu, o ekologickém propojení, o vzájemné závislosti přírody, člověka a kosmu.
Všechny společenské instituce na to svými problémy a tendencemi poukazují.

Studium starověkých mýtů a legend, biblického učení, skvělý vědec,  psycholog  - Carl Jung  se stal zakladatelem konceptů Archetypy osobnosti, Osobní a kolektivní nevědomí.

Astrologové jeho učení úspěšně využívají ve své praxi.
Cítíme a vidíme obraz světa, ve kterém vše souvisí se vším, každý z nás je částicí v rozsáhlé síti Kosmu, která vše objímá...
Jsme nuceni připustit, že každá částice, včetně člověka, je organickou součástí makrokosmu, vlastní vědomí a život.​

Ruce.JPG
bottom of page